Čistiareň odpadových vôd SX-P-S Čistiarne odpadových vôd typu SX-P-S sú vhodné na čistenie splaškových  odpadových vôd z domov, chát, hotelov, reštaurácii, ale aj malých podnikov pre 6  až 50 ekvivalentných obyvateľov. Kanalizácia objektu musí byť delená, t.j.  dažďové vody sa nevedú cez ČOV. ČOV typu SX-P-S sa môžu použiť aj pre  priemyslové odpadové vody s biologicky rozložiteľným znečistením. Biologické čistiarne odpadových vôd typu SX-P-S sú mechanicko – biologické  čistiarne. Základné plastové teleso tvorí jediná nádrž, ktorej účel a funkciu mení  riadiaci automat v čase. Odpadová voda je privádzaná priamo do aktivačnej časti.  Aktivačná časť je prevzdušňovaná jemnobublinným elementom. Výrobu tlakového vzduchu pre potrebu ČOV zabezpečuje dúchadlo umiestnené priamo nad nádržou alebo v blízkej budove (v garáži, v suteréne domu,  ap.). Činnosťou mikroorganizmov v aktivovanom kale za prítomnosti kyslíka dochádza k odstraňovaniu  organického a dusíkatého znečistenia z odpadovej vody. V aktivačnej časti sa vytvára tzv. aktivačná zmes. Z aktivačnej zmesi je po sedimentácii odčerpaná čistá voda z hladiny. Parametre Čistiareň SX-P-S sa vyrába od veľkosti pre 6 ekvivalentných obyvateľov až po 60, pri číslovaní veľkostne po 3 EO (6,9,12,15...). Aj tá nejmenšia spĺňa všetky normy ktoré nám európska únia prikazuje, čo samozrejme dokladáme potrebnou dokumentáciou. K dodávke patrí samozrejme spustenie do prevádzky a záručný, resp. pozáručný servis. Kvalita vyčistenej vody BSK5 do 20 mg/l NL do 25 mg/l (Nariadenie vlády SR 296/95 uvádza pre ČOV od 1.1.2005 do 50eo: BSK5 do 40 mg/l, NL do 50 mg/l) © Copyright ARVD, s.r.o. 2010.